Archevita - Stopami věků

Vstupné:
Plné:
160 Kč
Snížené:
100 Kč
Rodinné:
400 Kč
-+

Od 25. 4. 2022 Multimediální archeologická expozice vtáhne návštěvníka do období pravěku.


Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavého z období pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes archeologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků. Vše je doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Na ochozové galerii jsou představeny pravěké exponáty doplněné modelacemi hrobů, vč. videomappingu. Dětského návštěvníka upoutá nejen interaktivní dětský koutek ale i hravé a vzdělávací prvky v podobě infokiosků
s rozšířenou informační základnou.