Zoologie/Jako živí

Vstupné:
Plné:
30 Kč
27. 06. 2022 08:30
-+

Průzkumníci muzejníci: zoologie / Jako živí


Novásérie edukačních programů se věnuje jednotlivým profesím, které najdetev muzeu. Přednáška Jako živí vedená muzejním zoologem je zaměřena napoznávání obojživelníků a plazů, jejich nároků na prostředí, výskyt vPraze a ve středních Čechách. Program je založen na pozorování modelů,které jsou k nerozeznání od živých zvířat a poslechu hlasů našich druhůžab. V jarních měsících možnost pozorování ropuchy zelené v zámeckémparku.   

Termín: každé pondělí od 8:30 nebo 11:00, květen – červen 2022

Určeno pro starší žáky s komplexnějším výkladem, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda – Přírodopis, Biologie živočichů

Kapacita: max. 25 dětí

Cena: 30,- Kč/os. + doprovod zdarma

Kontakt a rezervace edukačního programu:
MgA. Tereza Kopecká
+ 420 703 855 331
kopecka@muzeum-roztoky.cz