Den v letní vile - komentovaná prohlídka

Vstupné:
Plné:
50 Kč
Snížené:
30 Kč
Rodinné:
130 Kč
24. 06. 2022 15:00
-+

Okruh seznamuje s počátky prvních letovisek městské střední vrstvy, převážně pražských obchodníků a továrníků. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly stavěny již po roce 1851. Letní sídla sloužila nejen k rekreaci, ale i representaci svých majitelů a jako místa čilého společenského ruchu.


Tradice letovisek tohoto druhu byla násilněpřerušena druhou světovou válkou a už nikdy neobnovena.  Středočeskémuzeum je první institucí na českém území, která se daným tématemexpozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérůupozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, napřilehlé zahrady, na společenský život jejich obyvatel. Okruh provedevstupní halou, dámským budoárem, jídelnou, salonem či pánským pokojem,které jsou vybavené dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobímči ukázky dobové módy, pocházejícími často z původního prostředíroztockých vil.  

Prohlídkový okruh je zakončen v zámeckém Renesančním sále, pod záklopovým stropem s restaurovanou původní malbou. 

Prohlídka s průvodcem trvá zhruba 40 minut. Maximální počet ve skupině je 15 lidí. Většímskupinám proto doporučujeme domluvit si rezervaci komentované prohlídkypředem v otevírací době muzea na tel. 233 029 060 nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz.