Heda: kameni promluv!

Vstupné:
Plné:
70 Kč
Snížené:
50 Kč
Rodinné:
190 Kč
-+

Výstava připravená k 120. výročí narození sochařky a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové představuje průřez jejím celoživotním dílem ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a dalších institucí a sběratelů.


Výstava nahlíží práci umělkyně v širším kontextu české sochařské produkcea připomíná tvorbu Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Bohumila Kafky čiJosefa Drahoňovského, kteří patřili k velkým vzorům Zaorálkové nebo bylijejími učiteli na Uměleckoprůmyslové škole. V expozici jsouprezentovány rovněž práce některých vrstevnic autorky (Hany Wichterlové,Karly Vobišové-Žákové, Marty Jiráskové-Havlíčkové nebo přítelkyněZdeňky Swarzerové-Kriseové), jež začínaly studovat ve 20. letech 20.století sochařské obory, tradičně považované za doménu mužů, naUměleckoprůmyslové škole i na Akademii výtvarných umění.

Díkysňatku s vynikajícím překladatelem Jaroslavem Zaorálkem sochařka bylanavíc v kontaktu s řadou významných představitelů české i evropskéliterární scény, kteří jí byli nejen velkým inspiračním zdrojem, alemimo to rozšířili okruh umělců i teoretiků, s nimiž se stýkala. K jejímnejbližším přátelům patřil také Alén Diviš, o jehož dílo se Heda pomalířově smrti starala a je na výstavě zastoupeno.