Archevita - Stopami věků - Den Otevřených Dveří

Vstupné:     0 Kč
15. 06. 2024 10:00

Den otevřených dveří v archeologické expozici Archevita


Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavého z období pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes archeologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků. Vše je doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Na ochozové galerii jsou představeny pravěké exponáty doplněné modelacemi hrobů, vč. videomappingu. Dětského návštěvníka upoutá nejen interaktivní dětský koutek ale i hravé a vzdělávací prvky v podobě infokiosků
s rozšířenou informační základnou.